mail gerust naar chikarakwai@hotmail.com

Verstuur uw groet

Voorzitter :  Latré Filip 

Secretaris en penningmeester :  Verdonck Inge, 0494/204.513

Bestuursleden :   Bocket Paul
                         Lefever Nick
                         Wille Kelly

                         Bogaert Erna

Hoofdtrainer : Latré Filip - 4de Dan, trainer B
 
Jeugdsportverantwoordelijke : Latré Filip
                    

Trainers : Schacht Kris - 1ste Dan (initiator)
              Verdonck Kevin - 1ste Dan (initiator)
            
  Bagein Wim - 1ste Dan (initiator)
              Lefever Nick - 1ste Dan (initiator)
              

Hulptrainers : Bogaert Amelie - 1ste Dan (initiator)
                    Latré Narelle - 1ste Dan
                    Vermeiren Dominique - 1ste Kyu